top of page

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ
ODDÍL 1 – CO DĚLÁME S VAŠÍMI INFORMACEMI?

Když si něco zakoupíte v našem obchodě, v rámci procesu nákupu a prodeje shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, jako je vaše jméno, adresa a e-mailová adresa.

Když si prohlížíte náš obchod, automaticky také obdržíme adresu internetového protokolu (IP) vašeho počítače, abychom nám poskytli informace, které nám pomohou dozvědět se o vašem prohlížeči a operačním systému.

E-mailový marketing (pokud existuje): S vaším svolením vám můžeme zasílat e-maily o našem obchodě, nových produktech a dalších aktualizacích.ODDÍL 2 – SOUHLAS
Jak získáte můj souhlas?

Když nám poskytnete osobní údaje za účelem dokončení transakce, ověření vaší kreditní karty, zadání objednávky, zajištění doručení nebo vrácení nákupu, znamená to, že souhlasíte s jejich shromažďováním a používáním pouze z tohoto konkrétního důvodu.

Pokud požádáme o vaše osobní údaje ze sekundárního důvodu, jako je marketing, požádáme vás buď přímo o váš výslovný souhlas, nebo vám poskytneme příležitost říci ne.

Jak mohu svůj souhlas odvolat?

Pokud poté, co se přihlásíte, změníte názor, můžete kdykoli odvolat svůj souhlas s tím, abychom vás kontaktovali za účelem dalšího shromažďování, používání nebo zveřejňování vašich informací, a to tak, že nás kontaktujete na adrese awi3@live.com


ODDÍL 3 – ZVEŘEJNĚNÍ

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit, pokud nám to ukládá zákon nebo pokud porušíte naše podmínky služby.ODDÍL 4 - Weebly
Náš obchod je hostován na Weebly.com. Poskytují nám platformu online elektronického obchodu, která nám umožňuje prodávat vám naše produkty a služby.

Vaše data jsou uložena prostřednictvím datového úložiště Weebly, databází a obecné aplikace Weebly. Ukládají vaše data na zabezpečeném serveru za firewallem.

Způsob platby:

Pokud si pro dokončení nákupu zvolíte přímou platební bránu, ukládá Weebly údaje o vaší kreditní kartě. Je šifrována prostřednictvím standardu PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Vaše údaje o nákupní transakci jsou uloženy pouze po dobu nezbytně nutnou k dokončení vaší nákupní transakce. Po dokončení budou vaše informace o nákupní transakci smazány.

Všechny brány pro přímé platby dodržují standardy stanovené organizací PCI-DSS, kterou spravuje Rada pro bezpečnostní standardy PCI, což je společné úsilí značek jako Visa, MasterCard a American Express.

Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné nakládání s informacemi o kreditních kartách naším obchodem a jeho poskytovateli služeb.

Chcete-li získat více informací, můžete si také přečíst podmínky služby Weebly nebo prohlášení o ochraně osobních údajů.ODDÍL 5 – SLUŽBY TŘETÍCH STRAN


Obecně platí, že námi využívaní poskytovatelé třetích stran budou shromažďovat, používat a zveřejňovat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby jim umožnili provádět služby, které nám poskytují.

Někteří poskytovatelé služeb třetích stran, jako jsou platební brány a další zpracovatelé platebních transakcí, však mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, pokud jde o informace, které jim musíme poskytnout pro vaše transakce související s nákupem.

U těchto poskytovatelů doporučujeme, abyste si přečetli jejich zásady ochrany osobních údajů, abyste pochopili, jakým způsobem budou tito poskytovatelé s vašimi osobními údaji nakládat.

Jakmile opustíte web našeho obchodu nebo budete přesměrováni na web nebo aplikaci třetí strany, již se na vás nevztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů ani Podmínky služby našeho webu.

Odkazy

Když kliknete na odkazy v našem obchodě, mohou vás přesměrovat pryč z našich stránek. Nejsme zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů jiných stránek a doporučujeme vám, abyste si přečetli jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.ODDÍL 6 – ZABEZPEČENÍ
Abychom ochránili vaše osobní údaje, přijímáme přiměřená opatření a dodržujeme osvědčené postupy v oboru, abychom zajistili, že nebudou nevhodně ztraceny, zneužity, zpřístupněny, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny.

COOKIES

Soubory cookie relace (přechodné): tyto soubory cookie se vymažou, když zavřete prohlížeč, a neshromažďují informace z vašeho počítače. Obvykle ukládají informace ve formě identifikace relace, která osobně neidentifikuje uživatele.

Trvalé (trvalé/uložené) soubory cookie: tyto soubory cookie jsou uloženy na vašem pevném disku, dokud nevyprší jejich platnost (tj. na základě nastaveného data vypršení platnosti) nebo dokud je nesmažete. Tyto soubory cookie se používají ke shromažďování identifikačních informací o uživateli, jako je chování při procházení webu nebo uživatelské preference pro konkrétní web. Na webových stránkách Weebly se používají soubory cookie relace i trvalé soubory cookie.ODDÍL 7 – VĚK SOUHLASU
Používáním této stránky prohlašujete, že jste alespoň plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště nebo že jste plnoletí ve svém státě nebo provincii bydliště a udělili jste nám souhlas s povolením jakékoli vaše nezletilé závislé osoby používat tuto stránku.ODDÍL 8 – ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli upravit, proto je prosím často kontrolujte. Změny a upřesnění vstoupí v platnost okamžitě po jejich zveřejnění na webu. Pokud provedeme podstatné změny těchto zásad, upozorníme vás zde, že byly aktualizovány, abyste věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností, pokud existují, používáme a/nebo zveřejňujeme to.Pokud bude náš obchod získán nebo sloučen s jinou společností, mohou být vaše informace převedeny na nové vlastníky, abychom vám mohli nadále prodávat produkty.
DOTAZY A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud si přejete: získat přístup, opravit, upravit nebo odstranit jakékoli osobní údaje, které o vás máme, zaregistrovat stížnost nebo jednoduše chcete více informací, kontaktujte nás na adrese awi3@live.com

bottom of page